Voisiko rakkaus vielä elää sinussa? (2023)

Voisiko rakkaus olla elossa kaudella 4?

Onko Love Quinn kaudella 4? Valitettavasti,Love Quinn (Victoria Pedretti) ei näy neljännellä tuotantokaudella. Aiheutettuaan Joelle niin paljon vaivaa ja tapettuaan ihmisiä kateutensa vuoksi, Love kohtaa lopulta loppunsa Joen käsissä kolmannen kauden finaalissa.

(Video) VIIKON UTILAISET UUTISET - 42 | Salaperäinen | Universumi | UFOt | Paranormaalia
(Cristina Gomez)
Onko rakkaus elossa lopussasi?

Mutta Newsweekin haastatteluissa sekä showrunner Sera Gamble että Love itse Victoria Pedretti lupasivat, että Love todellakin kohtasi rapean lopun kolmannella tuotantokaudella. "Hän on kuollut]. Olemme tehneet niin aiemmin Candacen kanssa, mutta voit kysyä siitä kysymyksiä", Gamble sanoo.

(Video) Mental Health Questions Answered | Go Live #WithMe
(Dr. Tracey Marks)
Mitä Joe ruiskuttaa rakkautta?

Aivan kuten Love päättää lopettaa Joen elämän ja lähestyy häntä veitsellä, Joe puukottaa Loveaneula, joka sisältää samaa myrkkyä, jota hän käytti häneen. Osoittautui, että Joe oli keksinyt, mitä Rakkaus oli kasvanut puutarhassa koko ajan (susipensas) ja pitänyt osan siitä käsillä.

(Video) J. Krishnamurti & Allan W. Anderson - San Diego 1974 - Keskustelu 13 - Toisenlainen tapa elää
(J. Krishnamurti - Official Channel)
Tuleeko Love Quinn takaisin?

Ja koska Joe räjäytti Love Quinnin kauden 3 finaalissa,on todennäköistä, että hän ei palaa enempää jaksoja varten. Victoria Pedretti vahvisti tämän Marie Clairen haastattelussa sanoen: "Sikäli kuin tiedän, hän on kuollut."

(Video) J. Krishnamurti - Brockwood Park 1976 - 7. keskustelu David Bohmin ja David Shainbergin kanssa
(J. Krishnamurti - Official Channel)
Mikä oli rakkauden salaisuus sinussa?

Haastattelun aikana Victoria paljasti, että hän sai tietää Loven suuresta salaisuudesta noin puolivälissä tuotantoa: "Sain sen selville – ettähän aikoi tappaa ihmisiä ja että hän oli tappanut ihmisiä– noin puolivälissä tuotantoa. Aivan kuten sen piti mennä alas."

(Video) How to Know Your Calling | MOMENTS | Pastor Gregory Dickow
(Gregory Dickow)
Onko Guinevere Beck elossa?

Hän anoo epäonnistuneesti Pacoa avaamaan oven, mutta tämä hylkää hänet pian, koska hän on uskollinen Joelle. Joe pakenee myöhemmin häkistä vara-avaimellaan ja kuristaa Beckin kuoliaaksi ennen kuin tämä ehtii paeta.

(Video) Our People: The Remarkable Story of William and Cathrine Booth and The Salvation Army | Full Movie
(Vision Video)
Voiko Love Quinn olla vielä elossa?

Jotkut fanit ovat spekuloineet, että koska et näe Loven ruumiin todella palavan kuoliaaksi, että hän olisi voinut paeta ja olla edelleen elossa. Show-runner Sera Gamble kertoi kuitenkin Newsweekille: "Hän makaa siellä [kuollut]. En yritä olla "oliko lentokoneen istuimen alla laskuvarjo?" ' Hän on kuollut]."

(Video) J. Krishnamurti - Ojai, USA, 1985 - Kysymyksiä ja vastauksia 1
(J. Krishnamurti - Official Channel)
Rakastiko Joe Burn elossa?

Näyttää hyvin paljon siltä, ​​että Rakkaus on kuollut – todella kuollut. Välittömästi rakkauden ruiskutuksen jälkeen akoniitilla Joe selittää, että kun se ruiskutetaan suoraan, se palaa liikkuessaan järjestelmän läpi sydämeen. Vähän myöhemmin hän sanoo: ”Vaikein osa oli annoksen tekeminen, koska en voinut valehdella itselleni.

(Video) Martha Iversin outo rakkaus (1946) Draama, Film-Noir, Romantiikka
(Cult Cinema Classics)
Oliko rakkaus elossa, kun Joe poltti talon?

Viimeinen yleisö, jonka Love näki, oli hänen eloton ruumiinsa makaamassa keittiön lattialla, kun Joen ja Loven valko-aitatalo syttyi tuleen. Kaikessa tarkoituksessa,Rakkaus on kuollut kauden 3 lopussa, showrunner Sera Gamble vahvisti Newsweekille. Hän sanoi: "Hän makaa siellä [kuolleena].

(Video) The Power of Association | MOMENTS | Pastor Gregory Dickow
(Gregory Dickow)
Onko With Love tulossa takaisin?

Hyviä uutisia-Se tulee takaisin! Kaikki mitä tietää rakkaudella 2. kausi. Diazes palaa! Amazon Studios ilmoitti huhtikuussa 2022, että With Love oli uusittu toiseksi tuotantokaudeksi.

(Video) Talks with David Godman, Part 3: Love, Surrender, Devotion and the Power of Japa.
(David Godman)

Palaako rakkaus Joelle?

Love on raskaana ja aikoo kasvattaa vauvan Joen kanssa heidän uudessa kodissaan. Joe ja Love (Victoria Pedretti) sopivat rakastavansa toisiaan huolimatta siitä, mitä pahaa he ovat tehneet muille. Opimme myös, että Love oli tiennyt kauhean totuuden Joesta ja hänen rikoksistaan ​​jo jonkin aikaa, ja hän rakasti häntä vielä enemmän sen vuoksi.

(Video) Kingmaker - Kohtalon muutos [jakso 3] suomenkielinen tekstitys koko jakso
(K-DRAMA)
Tuleeko rakkaus raskaaksi Theon toimesta sinussa?

Raskaana oleminen pelasti Loven hengen, joten ehkä sen takia hän ajattelee, että uudelleen raskaana oleminen voisi ratkaista hänen ongelmansa. Mikä villi, villi esitys. Vaikka jaksoissa 5 ja 6 oli lyhyt raskauspelko,Rakkaus ei tule raskaaksi You kaudella 3.

Voisiko rakkaus vielä elää sinussa? (2023)
You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Frankie Dare

Last Updated: 08/19/2023

Views: 6290

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Frankie Dare

Birthday: 2000-01-27

Address: Suite 313 45115 Caridad Freeway, Port Barabaraville, MS 66713

Phone: +3769542039359

Job: Sales Manager

Hobby: Baton twirling, Stand-up comedy, Leather crafting, Rugby, tabletop games, Jigsaw puzzles, Air sports

Introduction: My name is Frankie Dare, I am a funny, beautiful, proud, fair, pleasant, cheerful, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.